Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

W dzisiejszym świecie komunikacja między ludźmi jest znacznie łatwiejsza. Znają więc oni swoje potrzeby i na większą skalę wymieniają się towarami. Coś, co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, dzisiaj jest normą. Prężnie przekazujemy towary z różnych zakątków świata, dlatego też tak ważna stała się logistyka. To ona pozwala na sprawną komunikację, dzięki czemu dostajemy towar szybko, dobrej jakości i w atrakcyjnej cenie. Jakie więc procesy logistyczne zachodzą w przedsiębiorstwach? Czym jest logistyka i jakie czerpiemy z niej korzyści?

Czym jest logistyka?

est to łańcuch działań mający na celu kontrolę przepływu towarów. Dział logistyczny zajmuje się więc planowaniem dostaw tak, aby działo się to w sposób możliwie najszybszy, najbardziej opłacalny i bezpieczny. Jednak oprócz planowania logistycy powinni również kontrolować dostawę na każdym etapie. Logistyka kończy się dopiero, gdy towar dotrze do klienta. Jest to więc złożony i długotrwały proces, w który zaangażowani powinni być specjaliści.

Prognozowanie zaopatrzenia

Dział logistyczny powinien kontrolować ilość potrzebnych materiałów, tak, by zachować płynność przepływu. W firmie, w której jest rozwinięty dział logistyczny rzadko zdarzają się braki w tworzywach. Dział ten bowiem analizuje w jakim tempie materiały się rozchodzą i planuje dostawę tak, by wspomogła ona zasoby jeszcze przed całkowitym skończeniem poprzedniego zapasu. Dzięki temu klient potrzebujący danej rzeczy otrzyma ją w momencie, w którym się o nią upomni. Zapewnia to komfort, a także znacznie oszczędza czas zarówno klienta jak i firmy.

Dokonywanie zamówień

Tutaj dział logistyczny decyduje nie tylko o ilości zamówionego materiału. Do jego zadań należy również wynegocjowanie jak najlepszych warunków dostawy. Musi zadbać o to, by dostarczony towar miał korzystną dla firmy cenę, ale jednocześnie by, jego jakość była zadowalająca. Jeżeli dokona już zamówienia, po uprzednim zdecydowaniu w jaki sposób towar ma zostać przewieziony i zabezpieczony, dział logistyczny musi koordynować proces przepływu towaru.

Uzupełnianie stanowisk pracy odpowiednimi materiałami

Po dotarciu dostawy dział logistyczny powinien zdecydować, które materiały tworzą zapas, a które trafią na stanowiska pracy. W tym celu muszą przeprowadzić rozmowy z osobami pracującymi na danym stanowisku i dowiedzieć się ile danego tworzywa potrzebne jest na stanowisko. Pomaga im w tym również prognozowanie zaopatrzenia dzięki, któremu są w stanie określić ile materiału zostaje zużyte w jakimś czasie. To zadanie jest bardzo ważne, ponieważ zapewnia płynność w relacjach konsument-pracownik. Pozwala na szybkie odpowiadanie na potrzeby klienta, co zwiększa zadowolenie z usługi.

Przepływ informacji

Dział logistyczny odpowiedzialny jest również za gromadzenie informacji o powyższych czynnościach. Powinien on dokumentować działania, prowadzić księgi, a także zapewniać przepływ informacji wewnątrz firmy. Podstawą udanej pracy jest zgrany zespół, który potrafi dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wpływa to na podniesienie jakości usług.

Pakowanie, magazynowanie, serwis i wszystkie inne czynności mają zapewnić pojawienia się w firmie określonego towaru, dobrej jakości. Musi pojawiać się on w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości. Dział logistyczny zapewnia również atrakcyjną cenę. Jak widać dział logistyczny zajmuje się niedostrzegalnymi dla odbiorcy kwestiami, jednak na tyle ważnymi, iż organizuje pracę firmy i znacznie wpływa na jakość usług.