Rodzaje ofert handlowych

Oferty handlowe są jednym z najważniejszych elementów komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a potencjalnymi klientami, kontrahentami czy partnerami biznesowymi. Powinny być tworzone zgodnie z przepisami prawa, a jednocześnie w taki sposób, aby były zachęcające dla odbiorców. Tworzenie ofert handlowych może być nieco skomplikowane dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, dlatego warto poznać zagadnienie od podstaw. To szczególnie ważne, gdyż oferta handlowa jest pojęciem, do którego mają zastosowanie przepisy prawa. Trzeba więc dopilnować, by każdy dokument podpisany jako oferta handlowa, był nią w rzeczywistości.

Sukces w każdej branży zależy nie tylko od dobrego produktu czy usługi, ale również od tego, czy potrafimy umiejętnie je sprzedać. Nawet najlepszy produkt sam się nie obroni, jeżeli potencjalni klienci nie będą wiedzieli o jego istnieniu. Umiejętność tworzenia dobrych i skutecznych ofert handlowych jest więc podstawą udanego biznesu. Oferty handlowe mogą być składane w sposób pisemny, ustny, a także na odległość w każdej formie, która gwarantuje sprawność jej doręczenia – czyli także na przykład telefonicznie czy mailowo. Jeśli oferta składana jest w formie telefonicznej czy podczas ustnej rozmowy, warto zadbać o to, by była ona przedstawiona w sposób jasny, zrozumiały i kompletny. Komunikacja mówiona może być w przypadku ofert problemowa, gdyż nie jest tak skuteczna oraz formalna, jak oferta, którą klient może przeczytać. Nawet, jeśli firma stawia na bezpośrednią komunikację z potencjalnym klientem, warto więc mieć też dokumenty w formie pisanej, z którymi klient zainteresowany ofertą może zapoznać się na spokojnie.

Oferta musi być przyjęta w całości

W każdej ofercie handlowej muszą znaleźć się dokładne warunki przedstawione przez oferenta, które druga strona może w całości przyjąć lub odrzucić. Nie jest więc ofertą przedstawienie takich warunków, które mogą w najbliższej przyszłości ulec zmianie. Klient musi mieć bowiem pewność, że warunki, które przyjmuje, są ostateczne. Z drugiej strony – akceptacja warunków przez klienta, która później zaowocuje podpisaniem czy zrealizowaniem umowy, polega na ich przyjęciu w całości. Nie można przyjąć tylko części warunków, podczas gdy inne zostaną odrzucone. Klient też więc musi mieć świadomość, że nie może sobie dowolnie wybierać tych elementów umowy, które mu pasują, a jednocześnie inne odrzucać. W takiej sytuacji negocjacje zakończą się raczej na tym etapie i ni dojdzie do podpisania i zrealizowania umowy.

Ofert handlowa czy zaproszenie do zawarcia umowy?

Oferty handlowe w rozumieniu przepisów prawa są dosyć restrykcyjne i formalne. To, co często w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako oferta handlowa, w rzeczywistości nią nie jest. Dokumenty czy przekazy reklamowe lub marketingowe oznaczone nazwą oferty handlowej zawierają przede wszystkim: opis asortymentu, jaki sprzedawać ma na sprzedaż, opis działania produktów czy funkcjonowania usług, ceny produktów, dane kontaktowe przedsiębiorstwa, a także różne zachęcenia do zawarcia umowy. W rzeczywistości takie komunikowanie się z klientem nie jest ofertą handlową, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Nie jest ono wiążące, nie ma żadnych skutków prawnych. Co więcej, zaproszenie może być mocno odmienne od tego, co znajduje się w ofercie handlowej.

Możemy to zaobserwować chociażby we wszelkich przekazach reklamowych, gdzie firmy zachęcają na wiele sposobów do zawarcia umowy informując o największych zaletach swoich produktów czy usług, ale również o wielu kwestiach nie informując. Bardzo często takie przekazy mogą konsumentów wprowadzać w błąd, gdyż nie są wiążące i można warunki umowy znacznie modyfikować. Zauważmy, że w wielu reklamach, między innymi banków czy operatorów telefonii komórkowych można znaleźć zapisane drobnym drukiem informacje, że przekaz reklamowy nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa. przedsiębiorcy zostawiają więc sobie furtkę, aby przy kontakcie z klientem zainteresowanym zakupem móc dowolnie modyfikować ofertę.

Przede wszystkim profesjonalne przygotowanie

Dobre oferty handlowe to podstawa formalnego funkcjonowania każdego biznesu, dlatego warto poświęcić sporo czasu na ich przygotowanie i zweryfikowanie, czy faktycznie stworzone są w sposób poprawny i zgodny z przepisami. Oferty handlowe są bowiem podstawą komunikowania się firmy z klientami, a także pierwszym krokiem do zawarcia umowy, czyli de facto sprzedaży produktów lub usług. Oczywiście, trzeba mieć świadomość, że nie ma jednego, uniwersalnego wzoru oferty handlowej. Tego rodzaju dokumenty czy przekazy są zróżnicowane w zależności od specyfiki danej branży czy rodzaju sprzedawanych produktów. Zupełnie inaczej wyglądają przecież oferty handlowe na zakup specjalistycznego sprzętu czy zaawansowanych usług bankowych, a zupełnie inaczej sprzedaje się chociażby napoje czy ubrania. Warto również pamiętać o tym, że oferta handlowa powinna być ogólnodostępna i każdy klient powinien mieć możliwość szczegółowego zapoznania się z nią. Nie może być sytuacji, że szczegółową ofertę, a szczególnie różne zawiłości zapisane zwykle drobnym druczkiem, klient otrzymuje dopiero w umowie, którą ma podpisać.