Sposoby pozyskiwania leadów

W obecnych czasach mamy do czynienia z różnorodnymi metodami zwiększającymi sprzedaż. Jedne z nich są nieco bardziej tradycyjne, natomiast inne wdrażane są na poziomie rzeczywistości wirtualnej. W dobie rozwoju technologicznego nierozsądne byłoby niewykorzystywanie tych nowoczesnych metod. Dają one całkowicie nowe możliwości i pozwalają wejść na nieznany dotąd poziom sprzedaży. Warto więc poznać najpopularniejsze sposoby pozyskiwania lead’ów oraz wykorzystywać je w praktyce!

Czym jest lead i jakie są jego rodzaje?

Definicja lead’a wskazuje, że takim mianem nie powinno się określać każdego potencjalnego klienta. Sformułowanie to ogranicza się bowiem do osób, które w jakiś sposób wyraziły zainteresowanie prezentowaną przez nas ofertą, oferowaną usługą lub produktami, których sprzedażą się zajmujemy. Lead’y mogą mieć różną postać. Najczęściej są to dane kontaktowe do podmiotów lub osób, które z potencjalnego odbiorcy mogą zostać zmienione w nowego klienta. Jednak, aby tak się stało konieczne jest przeprowadzenie procesu generowania lead’ów, który musi być oparty na przemyślanej strategii. Dokładny przebieg procesu pozyskiwania lead’ów uwarunkowany jest chociażby od tego, z jakim rodzajem lead’a mamy w danym momencie do czynienia. Wyróżnia się następujące typy lead’ów: sprzedażowe, gorące, ciepłe, zimne oraz marketingowe – wyselekcjonowane są one na podstawie różnorodnych kategorii. Sam proces generowania lead’ów nie jest przypadkowym zbiorem pewnych działań. Składa się z etapów, które muszą występować po sobie w odpowiedniej kolejności. Są to na przykład: wstępna analiza rynku, tak zwane właściwe generowanie lead’ów, klasyfikacja uzyskanych danych kontaktowych, pielęgnowanie lead’ów, które na to zasługują oraz finalizacja transakcji, czyli sprzedaż produktu i uzyskanie zysków finansowych.

Które sposoby pozyskiwania lead’ów są najlepsze?

Internet daje obecnie wręcz nieograniczone możliwości. Jego szeroki zakres pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby nowych klientów. Zdobycie danych do odbiorców, z którymi chcemy się skontaktować możliwe jest chociażby poprzez:

 • pozycjonowanie oraz prowadzenie działań SEO
 • wykorzystywanie kampanii Google AdWords i reklam na stronach internetowych
 • video oraz content marketing, czyli udostępnianie wartościowych treści
 • aktywność w social mediach, takich jak – Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat oraz YouTube
 • telemarketing oraz e-mail marketing
 • umieszczanie na firmowej stronie internetowej formularzy zapisów on-line
 • korzystanie z sieci afiliacyjnych i programów partnerskich
 • umieszczanie linków do firmowej strony internetowej na zewnętrznych serwisach
 • subskrypcje blogów oraz newslettery
 • utrzymywanie stałych kontaktów z obecnymi klientami
 • promowanie usług na innych blogach, na przykład w postaci tekstów sponsorowanych
 • używanie tak zwanych przycisków Call To Action
 • udział w pokazach oraz wydarzeniach branżowych
 • wykorzystywanie stron typu landing page
 • oferowanie odbiorcom atrakcyjnych dodatków – poradników, e-booków, prezentów, zniżek oraz rabatów
 • prowadzenie bloga firmowego – bogatego w wartościowe treści oraz atrakcyjnego wizualnie
 • organizacja szkoleń w postaci webinarów oraz kursów internetowych
 • udostępnianie klientom próbek produktów
 • wykorzystywanie w praktyce sprzedaży dedykowanej
 • współpraca z mediami o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym
 • aktywność na grupach branżowych w mediach społecznościowych
 • personalizacja przekazu kierowanego do potencjalnego odbiorcy
 • korzystanie z poleceń od dotychczasowych klientów
 • tworzenie własnej bazy danych kontaktowych
 • współpraca z lokalnymi portalami ogłoszeniowymi i informacyjnymi

Jak wybrać najlepszy sposób pozyskiwania lead’ów?

Szeroka gama możliwości w zakresie pozyskiwania lead’ów jest oczywiście dużą szansą, jednocześnie rodzi wiele kłopotów związanych z wyborem najlepszego sposobu na zdobywanie nowych klientów. Aby decyzja, jaką podejmie się w tej kwestii, okazała się trafną niezbędne jest wzięcie pod uwagę co najmniej kilku aspektów. Oto najważniejsze z nich:

 • wady i zalety każdego ze sposobów na pozyskiwanie lead’ów
 • rodzaj prowadzonej działalności
 • środki finansowe i osobowe, jakie można przeznaczyć na tego rodzaju działania
 • fakt, czy aktywność w tym zakresie ma być krótkoterminowa, czy też długookresowa
 • wskazanie źródeł lead’ów pośród których pragnie się znaleźć potencjalnych klientów
 • cel, jaki osiągnąć ma wdrożenie procesu generowania lead’ów

Podsumowanie

Doskonale widać więc, że sposobów poszukiwania lead’ów jest naprawdę wiele. Są one bardzo zróżnicowane, dzięki czemu można wybierać najlepsze rozwiązania dla siebie, jak również korzystać z kilku z nich w tym samym czasie. Możliwe jest również dopasowywanie określonych metod do etapu sprzedaży, który w danym momencie pragnie się wspomóc. Pozwala to osiągać jak najlepsze efekty w procesie pozyskiwania lead’ów. Bezpośrednio przekłada się to na poszerzenie grona odbiorców, wzrost liczby nowych klientów, a co za tym idzie – większe zyski osiągane ze sprzedaży produktów lub usług.